Ürünler

Spray Dryer

Seramik çözeltilerinin kurutulması hammadde hazırlama bölümünde son aşamadır.
 
Bu aşamada hammadde içersindeki nemin sabit tutularak en uygun granül yapısının elde edilmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.
 • Düşük enerji tüketimi
 • Yüksek verimli ve düşük yakıt tüketimli brulörler
 • Yüksek verimli fanlar ile verimli hava akışları
 • Özel tasarım siklonlar ile minimum basınç kayıpları
 • Isı kayıplarını en aza indiren yüksek yoğunluklu izolasyon
 • Sistemi durdurmadan değiştirilebilen lensler
 • Pozisyon ayarlı nozzle grupları
 • Uzun çalışma ve uzun bakım aralıkları
 • Değişik kojenerasyon ve değişik türde yakıtlar kullanabilme
 • Alternatifli toz toplama sistemleri ( sulu filtre ve torba filtreleme )

Günümüzde enerji tasarrufu en önemli konulardan bir tanesidir. Bu amaçla değişik kojenerasyon sistemleri kullanılabilir.

 • Doğalgaz türbin bacasındaki egzos kullanılabilir.
 • Fırın soğutma havası kullanılabilir.
 • Fırın baca gazı kullanılablir ( Sülfür temizleme sistemi ile birlikte )

* Tablodaki değerler üretim ve yerleşim planlarına göre değişiklik gösterebilir.