Kalite Politikasi

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Tüm süreçlerde, ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere eksiksiz uyarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini uygulanabilir şartlar çerçevesinde karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Süreçlerimizi risk temelli düşünce ile sürekli iyileştirerek verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, 
  • Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip  etmeyi  ve uygulamayı,
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam  uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.