Ürünler

Kuru Öğütme Tesisleri

Yüksek katma değerli endüstriyel hammaddelerin; feldspat, kuvars , kalsit vs... hazırlanmasında değirmenler ve öğütme sistemleri önemli rol oynamaktadır.
 
Ayrıca seramik sektöründe kırıkların ve reddedilmiş ürünlerin tekrar kullanılabilmesi açısından belirli tane boyutlarına öğütülerek ister tekrar değirmenlere beslenmesi , isternirse de yeraltı havuzlarında su ile birlikte tekrar karıştırılarak spray dryer ünitesine gönderilmesi mümkün olmaktadır.
 
 
Değirmenler ile birlikte çalışan seperatör üniteleri ile birlikte istenilen tane boyutunda ürün elde edilmesi mümkün olmaktadır. Son ürün kullanım alanına göre 250 mikron ile 5 mikron arasında inceliklerde kapalı çevrim öğütme sistemleri oluşturulabilmektedir.
 
 
Değişik ürün tane boyutlarına göre separatör devri ayarlanılarak aynı sistemden farklı tane boyutlarının elde edilmesi mümkündür. Bütün bu belirtilen süreçler tesis merkezi kumanda panosundan ayarlanabilmektedir.
 
Kuru öğütme için şartlardan bir tanesi malzemenin değirmene kuru olarak (rutubet %1'den az olmalı) beslenmesidir. Bunu temin edebilmek için döner kurutucular kullanılmaktadır. Proses verilerine göre döner kurutucu boyutlandırılmakta ve imal edilmektedir.