Ürünler

Döner Kurutucu

Kuru öğütme sistemlerinde malzemenin değirmene rutubetsiz olarak beslemek gereklidir. Aksi takdirde değirmen içersinde malzeme rutubeti ile beraber topaklaşmalar, bilyaya sarmalar gibi sorunlar oluşacak ve öğütme verimi çok fazla düşecektir. Dolayısı ile malzeme besleme rutubeti %1'in altında olması hedeflenir.

 

 

Beslenecek malzemeyi kurutmak amacı ile döner kurutucuların kullanılması yaygındır. Ürettiğimiz çift tüplü kurutucular ile daha az bir alanda yüksek kapasitede malzeme kurutmak mümkün olmaktadır. Malzeme kurutucu merkezinden iç tüpe beslenir , iç tüp boyunca ilerleyen ve kurumakta olan malzeme dış tüpe dökülerek ters monte edilmiş kanatlar sayesinde besleme tarafına gelerek bu taraftan boşaltılır. Kurutulmuş malzeme daha sonra transfer kanalları vasıtası ile stok silolarına alınır.