Ürünler

Sıralı Kontinü Değirmenler

Konik değirmenlerde yaratılan öğütme süresi boyunca hızın değiştirilmesi prensibinin farklı değirmenler ile uygulanmasıdır. Her değirmen frekans değiştirici ile kullanılan farklı tahrik ünitelerine sahiptir.
Sıralı değirmenlerde ilk değirmen hızlı , sonraki değirmenler daha yavaş dönme hızlarında döndürülerek öğütme etkisinin öğütme süresince arttırılması sağlanır. Böylece öğütme verimi arttırılır.
Değirmenler arası geçiş sırasında farklı malzemeleri beslemek mümkün olup , plastik malzemelerin aşırı öğütülmesi engellenebilir.
Farklı son ürünler elde edilmek istenildiği zaman ortadaki değirmen bypass edilerek bilya kombinasyonu değiştirilmeden ürün değişimi yapılabilir.
 
Örnek olarak :
 
a ) İlk değirmende sert hammaddeler beslenir , sonraki değirmenlere plastik hammaddeler katı veya çözülmüş olarak beslenebilir.
b ) İlk değirmenden çıkan slip , ortadaki değirmene değil sondaki değirmene beslenir. Böylece ince öğütme engellenir. İnce ürün elde edilmek istenirse ortadaki değirmen kullanılabilir.
c ) Sondaki değirmen durdurulur , ortadaki değirmenden ürün alınır.
 
Daha farklı kombinasyonlar mümkündür. İstenilen ürün tipi ve kapasiteye göre ayarlamalar yapılmasına izin verdiğinden oldukça esnek ve farklı ürünler için çalışan işletmeler için uygun bir çözümdür. Yine aynı şekilde farklı ürün grupları için değirmenlerin farklı hızlarda çevrilerek öğütme optimizasyonu sağlanır.
 
 
* Yukarıda verilen ölçüler değişiklik gösterebilir.